ติดต่อ

ที่อยู่ : 371 หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

ติดต่อ
โทรศัพท์ : 054-271397
ติดต่อโรงเรียนใช้เบอร์ 080-9753739 และ เบอร์รองฯจักรินทร์ จอมแก้ว 081-9516243

FAX : 054-271397

E-Mail : [email protected]