ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เดือนมกราคม 2566

1.ประกาศเดือน-ม.ค.-2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

2.ประกาศเดือน-ก.พ.-2566

เดือนมีนาคม 2566

3.ประกาศเดือน-มี.ค.-2566

เดือนมิถุนายน 2566

6.ประกาศเดือน-มิ.ย.-2566

เดือนกรกฎาคม 2566

7.ประกาศเดือน-ก.ค.-2566