วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยแบ่งสถานที่ออกเป็น 2 แห่ง ตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ลานกิจกรรมใต้ถุนอาคารราชาปกเกศ และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา