กิจกรรมค่ายบูรณาการ “แจ้ห่มรู้รักษ์ธรรมชาติ ภูมิปราชญ์เกษตรอินทรีย์ ยลวิถีแหล่งพลังงาน”

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ด้วยความยินดียิ่ง ในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ “แจ้ห่มรู้รักษ์ธรรมชาติ ภูมิปราชญ์เกษตรอินทรีย์ ยลวิถีแหล่งพลังงาน” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง