โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาที่ได้รับรางวัล IQA AWRDS

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาที่ได้รับรางวัล IQA AWRDS ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ขอบพระคุณภาพและข้อมูลจาก กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน