รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม

วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้ารับมอบเกียรติบัตร รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง