ต้อนรับผู้อำนวยการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาได้จัดกิจกรรม “สุขเกษมเลิศวิไล ชื่นฤทัยใจภิรมย์ สู่รั้วแจ้ห่มวิทยาพาเปรมปรีดิ์” ต้อนรับ นายบรรจง สอนสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยได้รับเกียรติจากนายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสาและนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1BYMvRjXkU4M2BTrcQQ3RLHgvA4D…