การเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ภายใต้กิจกรรม Kick Off Pfizer in School

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมดูแลและให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ภายใต้กิจกรรม Kick Off Pfizer in School “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากโรงพยาบาลแจ้ห่มและสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ทั้งนี้มีนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม และนายสุพล ปัญญาไวสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ร่วมให้กำลังใจนักเรียนด้วยภายใต้มาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/101T0ymgFA9qfOf2M7…