วันปิยะมหาราช

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันปิยมหาราช) ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง