ทำบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอแจ้ห่มประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเข้าร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอแจ้ห่มประจำปี 2564 และถวายเครื่องอัฐบริขารบริวารกฐิน โดยมีนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธี ณ วัดสามัคคีธรรม ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง