ศึกษาดูงานโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีความเป็นเลิศด้านงานอาชีพและงานหัตถกรรมในระดับประเทศ จากโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายวินัย สมจิตร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจักราวุธ วิจบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เข้าร่วมศึกษาดูงานด้วย โดยมีรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาให้การต้อนรับด้วยณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1VkVTggreTSSKNY3081prdBws…