งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเข้าร่วมสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 จัดโดยเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง