รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนายเสกสรร กาวินชัย ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาที่ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา