แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบที่ 1/1

งานแนะแนวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ #นางสาวกุลธิดา_ไม้หอม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบที่ 1/1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565

📄 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
https://tcas.mahidol.ac.th/…/passSelection…/ns.pdf