รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางกนกกร กอไธสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ที่ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย