รางวัลครูดีเด่น กลุ่มพญาวัง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

รางวัลครูดีเด่น กลุ่มพญาวัง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม 2565