แจ้งปฏิทินดำเนินงานโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาและแจ้งหยุดเรียน วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินดำเนินงานโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาและแจ้งหยุดเรียน
วันที่ 1️⃣4️⃣ ➖ 1️⃣5️⃣ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
❤️ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด
🤍 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หยุดเรียน