เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

📢📢โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
ปีการศึกษา 2565 โดยรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
📂ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ) : รับสมัครออนไลน์วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565
📂 ม.1 และม.4 (ห้องเรียนปกติ) : รับสมัครออนไลน์วันที่ 9-13 มีนาคม 2565
สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนอีกหนึ่งช่องทาง ได้ที่ช่องทาง LINE Official https://lin.ee/1TCTngy6W 👈👈👈