วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07.30 น. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยได้รับเกียรติจากนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 19.19 น. นายเสกสรร กาวินชัย ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยได้รับเกียรติจากนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง