โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กิจกรรมฮัก (HUG Model) กรณีศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. งานแนะแนว โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กิจกรรมฮัก (HUG Model) กรณีศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565” ให้แก่คณะครูแกนนำ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการดูแลนักเรียนด้านสุขภาพจิต ภายใต้มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 ณ ห้องประชุมอนันตคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

21

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมรองผู้อำนวยการและคณะครู ต้อนรับนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประธานพิธีเปิด “ กิจกรรมฮัก (HUG Model) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา” ให้แก่นักเรียนแกนนำ การขับเคลื่อนสุขภาพจิตในสถานศึกษา โดยใช้ชุดเครื่องมือ “การเดินทางบนเกาะปลาวาฬ” สนับสนุนโดย สสส. ทั้งนี้มีนักจิตวิทยาประจำโรงพยาบาลแจ้ห่ม และตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 ณ หอประชุทภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา