วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานอนามัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและโทษของยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา