ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 65

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมีนายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจาก พระดนุพล มุนิวงโส วัดบ้านใหม่สามัคคี เป็นพระวิทยากร อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา