วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาได้จัดพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่อ “ภาษาไทย ภาษาชาติ สุนทรภู่ครูปราชญ์จอมกวี” โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธี ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและมีมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 ณ ลานกิจกรรมชั้นล่างอาคารราชาปกเกศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา