กิจกรรมบริจาคโลหิต

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางมูรติ จัดของ หัวหน้างานอนามัย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาผกท.วีรพล โตนะโพ ผกท.วสันต์ อุดถาน้อยพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดโดยกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง