กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ และคณะครูเข้าร่วมโดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมการประชุมออนไลน์ โดยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และช่วงบ่าย มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา