พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. นายสุรกิจ อุปนันท์ รองนายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้มีคณะครูผู้นำยุวกาชาดและนักเรียนยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา