รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนายจักรินทร์ จอมแก้ว และนายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ที่ได้รับโล่รางวัล “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น” จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบโล่รางวัล ทั้งนี้นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมนางกนกกร กอไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมการประชุมสัมมนาโครงการประชุมใหญ่สามัญและอบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี