พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ศาลาพุทธธรรม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา