พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ครูกลุ่มงานช่างอุตสาหกรรมได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี ที่เคารพองค์พระวิษณุกรรมที่เปรียบเหมือนเป็น ครูช่าง เทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยมีการเจิมหน้าผาก เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อการจัดการเรียนการสอนงานช่างอุตสาหกรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนช่างอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วย ณ ลานพระวิษณุกรรม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา