วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ครบรอบ 60 ปี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ครบรอบ 60 ปี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจาก พระครูวินิตวรการ เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 2 เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้มีนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า ศิษย์เก่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดให้มีการพิธีสืบชะตาโรงเรียน พิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ภายใต้ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา