พิธีทำบุญทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ครบรอบการสถาปนาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 60 ปี

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.19 น. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ครบรอบการสถาปนาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 60 ปี 2565 “60 ปี หนองห้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนในการพัฒนาโรงเรียนในโอกาสนี้มีรองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ภายใต้ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา