การถวายเทียนพรรษา ปี 65

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน นำตัวแทนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ร่วมถวายเทียนพรรษา โดยแบ่งออกเป็น 7 วัดในอำเภอแจ้ห่ม ได้แก่ วัดดงนั่งคีรีชัย ต.วิเชตนคร วัดกู่คำน้อย ต.แจ้ห่ม วัดถ้ำผาช่อ ต.แม่สุก วัดสามัคคีธรรม ต.บ้านสา วัดไผ่แพะ ต.เมืองมาย วัดแม่ตาหลวง ต.ปงดอน และวัดแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้งทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา อีกทั้ง เพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนอำเภอแจ้ห่ม