กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดโดยงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ นำโดยนางอรพิน สมเสียง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ พร้อมนายอาทิตย์ หมื่นคิด และนางสาวชนากานต์ ก้อนแหวน ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง