วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลงนามถวายพระพร เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ลานกิจกรรมชั้นล่างอาคารราชาปกเกศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07.30 น. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 19.19 น. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา มอบหมายให้นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นตัวแทนนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง