โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ให้ความรู้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรค Covid-19 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา