การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายตระกูลพันธุ์ กันไว นางสาวสุมาลี มูลคำ และนางสาววินัฎฐา นันคะสุข ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันคิดเลขเร็ว ซูโดกุ และเอแม็ท ม.ปลาย จัดโดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตการศึกษาย่านมัทรี