“ค่ายภาษาและวัฒนธรรมบูรณาการสู่อาเซียน” 2565

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางกนกกร กอไธสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมบูรณาการสู่อาเซียน” โดยมี นางสายชล วันมหาใจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานต่อประธานพิธี ทั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมนั้นได้แบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยเน้นทักษะการสื่อสารด้วยภาษา 3 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น รวมถึงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างๆ ด้วย กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา