“สัปดาห์ห้องสมุด รำลึกวันรพี”

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด รำลึกวันรพี” โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภายในห้องสมุด กิจกรรมการแข่งขันทักษะ กิจกรรมสอยดาวการอ่าน และกาดหมั้วคัวฮอม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และจำลองการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้มีรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเข้าร่วม ณ ห้องสมุดใต้ร่มพระบารมี และลานกิจกรรมชั้นล่างอาคารราชาปกเกศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา