สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ กิจกรรมเกมวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจัดสวนถาดแห้งและการประกวดชุดจากวัสดุรีไซเคิล ณ อาคารพิชชารัตน์ (อาคารเรียนวิทยาศาสตร์) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา