พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา มอบหมายให้นายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน พร้อมนายสรภูมิ เจียงสงวน หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง