วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ประธานพิธีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น ทั้งนี้นางกนกกร กอไธสง นายจักรินทร์ จอมแก้ว นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงานได้พบปะพูดคุยชี้แจงรายละเอียด ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา