กิจกรรมโครงการ Math one back to school ปี 13

วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.20 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Math one back to school ปี 13โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวน 209 คน ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา