ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดสันตินิคม และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่