ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่