ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่