นำเสนอผลงานทักษะอาชีพของนักเรียนและนิทรรศการทางการศึกษาของศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์เสน่ห์ไม้ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายเสกสรร กาวินชัย ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำนักเรียนกลุ่มงานเสน่ห์ไม้ ร่วมนำเสนอผลงานทักษะอาชีพของนักเรียนและนิทรรศการทางการศึกษาของศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์เสน่ห์ไม้ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนเครือข่ายบุญวาทย์วิทยาลัยและทุ่งกว๋าววิทยาคม โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง