กิจกรรมการเข้าค่ายงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำโดยนางอรพิน สมเสียง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
– ศึกษาและปฏิบัติการทดลองความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
– ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนงนุช จ.ชลบุรี
– ศึกษาแหล่งเรียนรู้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี
– ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสนุกดรีมเวิลด์ เรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ผ่านการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องเล่นชนิดต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ควบคู่ความสนุกและเปิดโลกจินตนาการของนักเรียน