กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

นพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธี โดยนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ท จังหวัดลำปาง

ชมรูปภาพทั้งหมด https://drive.google.com/…/1TrNcKBGEcvsxy7j3L6u7vXDtp61…