ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565