กิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายยุวกาชาด และลูกเสือ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 นางกนกกร กอไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายยุวกาชาด โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารเทิดราชัน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ลานกิจกรรม หน้าศาลาอนุสรณ์ 55 ปี โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา